Kurnatowski Ludwik Marian

 • Ludwik Marian Kurnatowski

  Ludwik Marian Kurnatowski

Ludwik Marian Kurnatowski herbu Łodzia (ur. prawdopodobnie w 1868 r., zm. 23 stycznia 1940 w Warszawie) – wysoki urzędnik Policji Państwowej, pisarz.

W służbie śledczej był jeszcze na długo przed I wojną światową. W 1910 referent Urzędu Śledczego w Warszawie, prowadził głośną sprawę hr. Bohdana Ronikiera. Podczas I wojny światowej ewakuowany do Rosji, służył w policji moskiewskiej. W trakcie rewolucji październikowej odsunięty od obowiązków. Po odzyskaniu niepodległości mianowany nadkomisarzem i Zastępcą Naczelnika Urzędu Śledczego w Warszawie. Tuż po I wojnie światowej prowadził wiele spraw kryminalnych, przyczyniając się do rozbicia kilku gangów działających w Warszawie. Funkcję Zastępcy Naczelnika UŚ sprawował jeszcze w 1926. W 1927 głośna była sprawa ucieczki Kurnatowskiego, który miał zeznawać jako świadek na procesie swego podwładnego - aspiranta Daniela Bachracha, oskarżonego o szefowanie szajce fałszerzy paszportów. Równolegle oskarżany przez niektóre ofiary napadów rabunkowych za przyjmowanie łapówek. Kurnatowski wyjechał najpierw do Wolnego Miasta Gdańska, potem do Berlina, skąd miał wyjechać do Szwajcarii. Ostatecznie z Gdańska powrócił do Warszawy. Winy nie zostały mu udowodnione, były komisarz wyszedł z aresztu za kaucją. Na początku lat 30. XX w. napisał kilka zbiorów wspomnień - autentycznych historii kryminalnych, w których brał udział. Planował wydanie pamiętników, ale te nie ukazały się. Zmarł 25 stycznia 1940 r. i został pochowany na Powązkach. Był żonaty z Marią Łodzia-Kurnatowską, urodzoną w 1880 r., zmarłą 15 września 1961 r. i pochowaną również na Powązkach. Mieli dwóch synów: Ryszarda, prawnika w Warszawie (ur. 1899 r.) i Antoniego, urzędnika (ur. 11 maja 1901 r.).

Publikacje

 • Branka cyganów (1931)
 • Szpilka z trupią główką (1931; wznowiona 2014 razem z Tajemnicą Belwederu)
 • Tajemnica Belwederu (1931; wznowiona 2014)
 • Obłęd złota (1932)
 • Od 1908 do dzisiaj (1932)
 • Zagadkowi milionerzy (1932, wznowiona 2015; pierwotne wydanie pod pseudonimem Leon Kurnatowski)
 • Sprawy kryminalne II RP (2014) - wybór opowiadań
 • Sprawy kryminalne sprzed 1918 (2014) - wybór opowiadań
 • Samochodowa banda Kłaka (2016) - wybór opowiadań z wcześniejszych tomów
Script logo